Dave (5 jaar)

We hebben Emke benaderd om een intelligentieonderzoek af te nemen bij onze zoon Dave. Hij zit op dit moment bij de kleuters en de school twijfelt over de overgang naar groep 3. Het is een gevoelige en onzekere jongen, die nieuwe uitdagingen het liefst uit de weg gaat en bang kan zijn voor moeilijke werkjes. School vermoedt onderpresteren.

De speltherapeute, die met Dave werkt aan het vergroten van zijn zelfvertrouwen, vermoedde een bovengemiddelde intelligentie. Zij adviseerde om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren. Vanaf het eerste moment is het contact met Emke zeer positief verlopen. Zowel per mail als telefonisch werden onze vragen beantwoord. Het was heel fijn dat het onderzoek op zo’n korte termijn uitgevoerd kon worden en dat de resultaten zo snel beschikbaar waren. Op de dag van het onderzoek nam Emke alle tijd om Dave op zijn gemak te stellen. Zoals de naam al zegt: bij Emke staat het kind echt centraal! Ondanks dat Dave in nieuwe situatie angstig kan zijn, was hier bij Emke geen sprake van. Dit is echt te danken aan haar wijze van benaderen. Dankzij Emke hebben we meer inzicht gekregen in het intelligentieprofiel van Dave. Op basis hiervan kunnen we een zorgvuldige beslissing nemen over het volgende schooljaar. Bedankt!