Wat doen wij?

Intelligentieonderzoek

Ouders kunnen in overleg met de school of op eigen initiatief beslissen of zij bij hun kind een intelligentieonderzoek willen laten afnemen. Niet alle leerkrachten zijn voldoende op de hoogte of alert genoeg om te zien of een kind een hoog IQ heeft. Je kunt je kind ook bij Kind Centraal laten testen als je om andere redenen het IQ van je kind wilt weten.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het aanvragen van een intelligentieonderzoek:

  • vragen omtrent de schoolkeuze
  • vaststellen hoogbegaafdheid
  • toelating onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, verrijkingsklas of plusklas
  • twijfels over de intellectuele capaciteiten
  • (her)indicatie Leerling Gebonden Financiering (LGF)

Een onderzoek bestaat uit een intakefase, de afname van de intelligentietest zelf en de afronding die kan bestaan uit een uitslaggesprek met adviezen voor de toekomst.

Bij Kind Centraal worden kinderen voornamelijk getest met de WISC-V-NL. Dit is een moderne en betrouwbare intelligentietest. Met behulp van een individuele testafname worden de cognitieve capaciteiten van kinderen van 6 jaar tot en met 16 jaar in kaart gebracht.

Aan de WISC-V ligt een modern, theoretisch en empirisch sterk onderbouwd intelligentiemodel ten grondslag, het CHC-model. Dit model beschrijft vijf cognitieve constructen waarmee een profiel verkregen wordt: Gc (verworven kennis), Gv (visuele informatieverwerking), Gf (redeneervaardigheden en probleemoplossend vermogen), Gsm (kortetermijngeheugen en werkgeheugen) en Gs (informatieverwerkingssnelheid).

De berekening van het totaal-IQ en de vijf indexscores vormen samen de primaire analyse van de WISC-V. Deze analyse kan licht werpen op de vraag waarom een bepaalde leerachterstand is opgelopen of waarom een kind problemen heeft met bepaalde vakken. In een secundaire analyse kunnen aanvullende indexscores bepaald worden die nadere informatie geven over bijvoorbeeld het werkgeheugen.

Voor kinderen jonger dan zes jaar wordt gebruik gemaakt van de nieuwe WPPSI-IV-NL. Tijdens het onderzoek wordt er vanzelfsprekend rekening gehouden met de jonge leeftijd van het kind. Het materiaal waarmee gewerkt wordt is voor deze jonge kinderen aantrekkelijk en het onderzoek duurt minder lang dan bij kinderen die wat ouder zijn.

Kinderen die al met de WISC-V-NL getest zijn, of die om andere redenen beter met een andere test getest kunnen worden, worden bij Kind Centraal getest met de RAKIT-2.

De afname van de test duurt tussen de anderhalf tot maximaal drie uur.

Lieve Emke, Dankzij u voel ik me nu weer fijn op school. Ik heb een fijne meester en die is er de hele week. Als ik het te makkelijk vind mag ik het tegen de meester zeggen en dat is wel belangrijk voor mij. Ik heb vandaag een schooladvies gekregen namelijk vwo. Groetjes Else

Werkwijze

Intakefase

Na aanmelding per mail wordt er binnen twee werkdagen contact opgenomen. Vervolgens vullen de ouders een uitgebreid intakeformulier in. Hierin staan vragen over de ontwikkeling van het kind.

Een paar dagen voor het onderzoek volgt er een telefoongesprek. In dit gesprek maken we kennis en kunnen er aanvullingen worden gegeven op het intakeformulier.

Het onderzoek vindt doorgaans binnen vier weken na aanmelding plaats.

Intelligentieonderzoek

Gedurende de test worden er vragen aan het kind gesteld, afgewisseld met doe-opdrachten. Halverwege wordt er altijd pauze gehouden en kan het kind iets eten en drinken. Indien het kind er behoefte aan heeft wordt er vaker pauze gehouden. Er wordt goed gekeken naar de concentratie van het kind.

Verslag en uitslaggesprek

In een uitgebreid verslag komen de uitslag van de test, observatiegegevens en adviezen voor thuis en op school te staan. Het kind ontvangt een persoonlijke brief, waarin op zijn of haar niveau iets wordt verteld over de test en hoe hij of zij het heeft gedaan.

Het uitslaggesprek waarin de bevindingen aan ouders worden uitgelegd en toegelicht vindt doorgaans binnen twee weken na het onderzoek plaats.

Daarna

De uitslag van de test heeft in de meeste gevallen invloed op de schoolcarrière van het kind. Dit kan uiteenlopen van aanpassingen in de klas, een klas overslaan of de overstap naar een andere school. In sommige gevallen wordt een kind doorverwezen voor verder onderzoek of begeleiding.

Doe-opdrachten.

Ik vond het heel leuk bij Emke, omdat ze heel geduldig was. Ik vond het ook leuk dat ze veel dingen aan me vroeg. En het was ook fijn dat ik pauze kon nemen wanneer ik wilde. En door haar zit ik nu ook 1 dag per week op een school voor hoogbegaafde kinderen. Dat is heel fijn, omdat ik het te makkelijk vond op mijn eigen school. En ik vond het heel erg leuk dat ze me ook een persoonlijke brief gaf. En ze gaf ook nog tips aan de leerkrachten van mijn school. Dus echt een aanrader! Groetjes TYGO