Emke Jutte

Emke Jutte (1972) heeft de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, de PABO en de studie Orthopedagogiek gedaan. Deze laatste heeft zij aan de universiteit van Leiden gevolgd. Voordat Emke als orthopedagoog ging werken, heeft zij vijf jaar op een Medisch Kleuterdagverblijf in Voorburg en negen jaar als leerkracht op een basisschool in Den Haag gewerkt. Voor de studie Orthopedagogiek heeft Emke stage gelopen bij een orthopedagogische, psychologische praktijk. Als orthopedagoog heeft zij onder andere gewerkt bij twee praktijken voor dyslexie.

In 2006 werd duidelijk dat haar zoon (die toen in groep 3 zat) hoogbegaafd is. Vanaf dat moment is Emke zich gaan richten op hoogbegaafde kinderen. Op de basisschool waar Emke werkte heeft zij samen met een collega een plusklas opgezet en gedurende een aantal jaar heeft zij de kinderen in de plusklas begeleid.

Vanaf 2006 is Emke ook als onderzoeker voor Kind Centraal gaan werken. In de eerste jaren heeft zij naast intelligentieonderzoeken ook sociaal-emotionele onderzoeken afgenomen bij kinderen die aangemeld werden voor de toen nieuw opgerichte Leonardoscholen. Daarnaast heeft Emke in die jaren kinderen met emotionele problemen en hun ouders begeleid en gaf zij advies aan ouders, leerkrachten en IB-ers.

Annabel Zemering

Sinds 2020  werkt Annabel (1997) bij Kind Centraal. Annabel is orthopedagoog met ruime ervaring in het afnemen van intelligentieonderzoeken bij vermoedelijk hoogbegaafde kinderen. Annabel heeft veel met en voor autistische kinderen gewerkt en werkt momenteel als ondersteuningsadviseur bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden.

Annabel heeft jarenlang turnles gegeven aan kinderen van alle leeftijden en is een natuurtalent op het gebied van contact maken met en het geruststellen van kinderen. Kinderen genieten van haar aanpak en zeggen na afloop van een onderzoek vaak dat ze graag nog eens terug zouden willen komen.

(foto volgt)

Emke Jutte