Emke Jutte

Emke Jutte (1972) heeft de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, de PABO en de studie Orthopedagogiek gedaan. Deze laatste heeft zij aan de universiteit van Leiden gevolgd. Voordat Emke als orthopedagoog ging werken, heeft zij vijf jaar op een Medisch Kleuterdagverblijf in Voorburg en negen jaar als leerkracht op een basisschool in Den Haag gewerkt. Voor de studie Orthopedagogiek heeft Emke stage gelopen bij een orthopedagogische, psychologische praktijk. Als orthopedagoog heeft zij onder andere gewerkt bij twee praktijken voor dyslexie.

In 2006 werd duidelijk dat haar zoon (die toen in groep 3 zat) hoogbegaafd is. Vanaf dat moment is Emke zich gaan richten op hoogbegaafde kinderen. Op veel scholen en bij veel leerkrachten bleek er nog maar weinig kennis te zijn over hoogbegaafde kinderen. Er kwam in Nederland in die tijd langzaamaan meer aandacht voor deze kinderen en er werden bij verschillende scholen plusklassen opgestart.

Nog steeds zijn niet alle leerkrachten bekend met de kenmerken van hoogbegaafde kinderen en van onderpresteren. Ook is er nog niet op alle scholen een plusklas, een plan van aanpak of een leerlijn voor hoogbegaafde kinderen.

Op de basisschool waar Emke werkte heeft zij samen met een collega een plusklas opgezet. Zij heeft onder andere een plan geschreven, sponsors gezocht en materiaal aangeschaft. Gedurende een aantal jaar heeft zij de kinderen in de plusklas begeleid.

Bij Kind Centraal

Sinds 2006 heeft Emke als onderzoeker voor Kind Centraal gewerkt. In de eerste jaren heeft zij naast intelligentieonderzoek en sociaal-emotioneel onderzoek vele kinderen met emotionele problemen en hun ouders begeleid. Daarnaast gaf zij op scholen adviezen aan ouders, leerkrachten en IB-ers.

Tegenwoordig richt Emke zich alleen op het afnemen van intelligentieonderzoeken en het adviseren van ouders en leerkrachten.

 

Emke Jutte