Hugo (11 jaar)

Mijn ervaring met kind centraal is zeer positief. Zowel in de beginfase, waarin ik via de mail mijn vragen heb gesteld en altijd duidelijk en direct antwoord op kreeg, als tijdens de test zelf.

Mijn vraag was heel basic, ik wilde weten op welk schoolniveau mijn kind goed zou kunnen functioneren. Uit de verschillende CITO toetsen bleek altijd dat ons kind bij de onderste 20% scoort, alleen wanneer het niet CITO betreft scoort hij gemiddeld of bovengemiddeld. Om bij het maken van de schoolkeuze niet alleen op de CITO te hoeven bouwen besloten we om een WISC test te laten afnemen.

Emke heeft dat op een zondagochtend gedaan en ik heb alleen maar positieve verhalen teruggekregen, variërend van hoe aardig Emke was tot aan de opdrachtjes en puzzels die “super leuk” waren. Hugo was zeer blij en heeft het als een leuke ochtend ervaren.

Ook de terugkoppeling van de resultaten met zowel Hugo als ons heeft Emke snel en duidelijk gedaan. Naast de bevindingen heeft Emke er tips en aandachtspunten bij gegeven. We hebben een compleet beeld gekregen. Ook aan Hugo zelf heeft zij in “kindertaal” een brief geschreven met tips en tricks.

Wij zijn erg blij met de manier van werken van Emke en hebben hierdoor een beter idee hoe we ons kind kunnen helpen om zijn sterke punten te benutten en de zwakkere te verbeteren.