Wat doen wij?

Intelligentieonderzoek

Ouders kunnen zonder dat de leerkracht of school het hoeft te weten of erachter staat beslissen of zij bij hun kind een intelligentieonderzoek willen laten afnemen. Niet alle leerkrachten zijn voldoende op de hoogte of alert genoeg om te zien of een kind een hoog IQ heeft. Ook kun je je kind bij Kind Centraal laten testen als je om andere redenen het IQ van je kind wilt weten.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het aanvragen van een intelligentieonderzoek:

  • vragen omtrent de schoolkeuze
  • vaststellen hoogbegaafdheid
  • toelating hoogbegaafdenonderwijs
  • twijfels over de intellectuele capaciteiten
  • (her)indicatie Leerling Gebonden Financiering (LGF)

Een onderzoek bestaat uit een intake, de afname van een intelligentietest en een eindgesprek. Bij Kind Centraal worden kinderen voornamelijk getest met de WISC-V-NL. Dit is een moderne en betrouwbare intelligentietest. Met behulp van een individuele testafname worden de cognitieve capaciteiten van kinderen van 6 jaar tot en met 16 jaar in kaart gebracht.

Voor kinderen die jonger zijn dan zes jaar wordt gebruik gemaakt van de WPPSI-III-NL. Kinderen die al met de WISC-V-NL getest zijn, of die om andere redenen beter met een andere test getest kunnen worden, worden bij Kind Centraal getest met de RAKIT-2.

De WISC-V-NL meet verschillende aspecten op grond waarvan inzicht wordt verkregen in de sterke en zwakke punten van het kind.

De afname van de test duurt anderhalf tot twee uur.

Lieve Emke, Dankzij u voel ik me nu weer fijn op school. Ik heb een fijne meester en die is er de hele week. Als ik het te makkelijk vindt mag ik het tegen de meester zeggen en dat is wel belangrijk voor mij. Ik heb vandaag een schooladvies gekregen namelijk vwo. Groetjes Else

De WISC-III.

Werkwijze

Intakefase

Na aanmelding per mail wordt er binnen twee werkdagen contact opgenomen. Vervolgens vullen de ouders een uitgebreid intakeformulier in. Hierin staan vragen over de ontwikkeling van het kind.

Op de dag van de test vindt er voor het begin van de test een kort gesprek met ouders plaats. In dit gesprek maken we kennis en kunnen er aanvullingen worden gegeven op het intakeformulier. Het onderzoek vindt doorgaans binnen vier weken, maar vaak al binnen twee weken, na aanmelding plaats.

Intelligentieonderzoek

Gedurende de test worden er vragen aan het kind gesteld, afgewisseld met doe-opdrachten. Halverwege wordt er altijd pauze gehouden. Indien het kind er behoefte aan heeft wordt er vaker pauze gehouden. Er wordt goed gekeken naar de concentratie van het kind.

Eindgesprek en verslag

Binnen vijf werkdagen na het onderzoek is er een eindgesprek, waarin de bevindingen aan ouders worden uitgelegd en toegelicht. Ouders ontvangen een uitgebreid verslag in tweevoud. Eén exemplaar kan aan school gegeven worden. In het verslag staan de uitslag van de test, observatiegegevens en adviezen. Het kind ontvangt een persoonlijke brief, waarin op zijn of haar niveau iets wordt verteld over de test en hoe hij of zij het heeft gedaan.

Daarna

De uitslag van de test heeft in de meeste gevallen invloed op de schoolcarrière van het kind. Dit kan uiteenlopen van aanpassingen in de klas, een klas overslaan of de overstap naar een andere school. In sommige gevallen wordt een kind doorverwezen voor verder onderzoek of begeleiding.

Doe-opdrachten.