Wat doen wij?

Intelligentieonderzoek

Ouders kunnen zonder dat de leerkracht of school het hoeft te weten of erachter staat beslissen of zij bij hun kind een intelligentieonderzoek willen laten afnemen. Niet alle leerkrachten zijn voldoende op de hoogte of alert genoeg om te zien of een kind een hoog IQ heeft. Ook kun je je kind bij Kind Centraal laten testen als je om andere redenen het IQ van je kind wilt weten.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het aanvragen van een intelligentieonderzoek:

  • vragen omtrent de schoolkeuze
  • vaststellen hoogbegaafdheid
  • toelating hoogbegaafdenonderwijs
  • twijfels over de intellectuele capaciteiten
  • (her)indicatie Leerling Gebonden Financiering (LGF)

Een onderzoek bestaat uit een intake, de afname van een intelligentietest en een eindgesprek. Bij Kind Centraal worden kinderen voornamelijk getest met de WISC-III. Dit is de meest gebruikte en meest betrouwbare test in Nederland. Na lang wachten is de nieuwe WISC, de WISC-V, eindelijk in Nederland uitgekomen. Wij hebben besloten om te wachten met de aanschaf van deze test tot de COTAN-commissie een positief oordeel heeft gegeven.

Voor kinderen die jonger zijn dan zes jaar wordt gebruik gemaakt van de WPPSI-III. Kinderen die al met de WISC getest zijn, of die om andere redenen beter met een andere test getest kunnen worden, worden bij Kind Centraal getest met de RAKIT-2.

De WISC-III meet de volgende aspecten:

  • verbale intelligentie: vaardigheden die met spreken, luisteren en taal te maken hebben;
  • performale intelligentie: praktische vaardigheden, waarbij visuele informatie en ruimtelijk inzicht wordt getest;
  • totale intelligentie.

De verbale onderdelen worden mondeling afgenomen. Bij deze onderdelen worden onder andere de woordenschat en het begrip getest. De performale onderdelen zijn doe-dingen, zoals puzzels, blokpatronen namaken en verhaaltjes op volgorde leggen. De verbale en performale onderdelen wisselen elkaar af. De test bestaat in totaal uit dertien onderdelen.

De afname van de test duurt gemiddeld twee uur.

De WISC-III.
Onderdelen van de WISC-III.

Werkwijze

Intakefase

Na aanmelding per mail wordt er binnen twee werkdagen contact opgenomen. Vervolgens vullen de ouders een uitgebreid intakeformulier in. Hierin staan vragen over de ontwikkeling van het kind.

Op de dag van de test vindt er voor het begin van de test een kort gesprek met ouders plaats. In dit gesprek maken we kennis en kunnen er aanvullingen worden gegeven op het intakeformulier. Het onderzoek vindt doorgaans binnen vier weken, maar vaak al binnen twee weken, na aanmelding plaats.

Intelligentieonderzoek

Gedurende de test worden er vragen aan het kind gesteld, afgewisseld met doe-opdrachten zoals puzzels. Halverwege wordt er altijd pauze gehouden. Indien het kind er behoefte aan heeft wordt er vaker pauze gehouden. Er wordt goed gekeken naar de concentratie van het kind.

Eindgesprek en verslag

Binnen vijf werkdagen na het onderzoek is er een eindgesprek, waarin de bevindingen aan ouders worden uitgelegd en toegelicht. Ouders ontvangen een uitgebreid verslag in tweevoud. Eén exemplaar kan aan school gegeven worden. In het verslag staan de uitslag van de test, observatiegegevens en adviezen. Het kind ontvangt een persoonlijke brief, waarin op zijn of haar niveau iets wordt verteld over de test en hoe hij of zij het heeft gedaan.

Daarna

De uitslag van de test heeft in de meeste gevallen invloed op de schoolcarrière van het kind. Dit kan uiteenlopen van aanpassingen in de klas, een klas overslaan of zelfs de overstap naar een andere school. In sommige gevallen wordt een kind doorverwezen naar een andere profesional, zoals een therapeut, coach of begeleider.

Doe-opdrachten.
Verschillende doe-opdrachten.