Emke Jutte

Emke Jutte (1972) heeft de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, de PABO en de studie Orthopedagogiek afgerond. Voordat zij als orthopedagoog ging werken, heeft zij vijf jaar op een Medisch Kleuterdagverblijf in Voorburg en negen jaar als leerkracht op een basisschool in Den Haag gewerkt. Voor de studie Orthopedagogiek heeft Emke stage gelopen bij een orthopedagogische, psychologische praktijk. Als orthopedagoog heeft zij gewerkt bij twee praktijken voor dyslexie.

In 2006 werd duidelijk dat haar zoon (die toen in groep 3 zat) hoogbegaafd is. Vanaf toen is Emke zich gaan richten op hoogbegaafde kinderen. Op veel scholen en bij veel leerkrachten bleek er nog maar weinig kennis te zijn over hoogbegaafde kinderen. Er kwam in Nederland langzaamaan meer aandacht voor deze kinderen en er werden bij verschillende scholen plusklassen opgestart. Nog steeds zijn niet alle leerkachten bekend met de kenmerken van hoogbegaafde kinderen en van onderpresteren. Ook is er nog niet op alle scholen een plusklas, een plan van aanpak of een leerlijn voor hoogbegaafde kinderen.

Op de basisschool waar Emke werkte heeft zij samen met een collega een plusklas opgezet. Zij heeft onder andere een plan geschreven, sponsors gezocht en materiaal aangeschaft. Ook heeft zij de kinderen in de plusklas begeleid.

Bij Kind Centraal

Sinds 2007 heeft Emke als onderzoeker voor Kind Centraal gewerkt. Als onderzoeker neemt Emke IQ-testen af, met name bij kinderen waarvan gedacht wordt dat zij begaafd of hoogbegaafd zullen zijn. Voor de toelating voor de Leonardoscholen (in de periode van 2008-2012) en bij het oprichten van plusklassen in de Zaanstreek (in 2011 en 2012) heeft Emke veel intelligentieonderzoeken afgenomen om te bepalen of deze kinderen in aanmerking kwamen voor toelating. Ook heeft zij voor de toelating voor het Leonardo-onderwijs de in die tijd vereiste sociaal-emotionele onderzoeken afgenomen.

In januari 2009 heeft Emke haar eigen praktijk “Orthopedagogische Praktijk Den Haag” opgericht. Naast onderzoek (IQ-testen en sociaal emotioneel onderzoek) heeft zij kinderen met emotionele problemen en hun ouders begeleid. Ook in deze praktijk werkte Emke vaak met hoogbegaafde kinderen. Daarnaast gaf zij adviezen aan ouders, leerkrachten en IB-ers.

In verband met verhuizing naar Spanje in de zomer van 2010 heeft Emke besloten om zich alleen nog te richten op het afnemen van IQ-testen. Zij komt regelmatig naar Nederland om kinderen te testen.

Emke Jutte